Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KORSNÄBBEN 1 ENGELBREKTSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

ff983515

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ENGELBREKTSKYRKAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

KORSNÄBBEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Omgivning
Engelbrektskyrkan är belägen i Stockholms innerstad, på Östermalm i södra delen av den s k Lärkstaden. Området stadsplanelades 1907. Dess bebyggelse, som enligt planen följde naturmarkens variationer, utgörs i huvudsak av tämligen exklusiva bostadshus, antingen stora enfamiljshus eller hyreshus. Sydväst om kyrkan går den breda esplanaden Karlavägen. Kvarteren närmast Karlavägen, som bebyggdes ungefär samtidigt med och strax efter kyrkans tillkomst, utformades med tegelfasader och tegeltak för att utgöra en värdig bakgrund till Engelbrektskyrkan. Nordost om kyrkan ligger, vid Valhallavägen, Engelbrektsskolan som uppfördes...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Se Historik