Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, PROSTEN 1 S:TA BIRGITTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF06-0141-4

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
S:TA BIRGITTA KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

PROSTEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Omgivningen
S:ta Birgitta kyrka är belägen uppe på en höjd ovanför Mälaren, inte långt från Nockebybrons östra fäste, söder om Drottningholmsvägen och strax bortom Nockebybanans slutstation. Församlingsbyggnaden, som är placerad parallellt med Drottningholmsvägen, fungerar som en bullerskärm mot den hårda trafiken. En gångbro möjliggör passage över vägen till och från Nockebyhov, norr därom. Merparten av bebyggelsen i Nockeby utgörs av enhetligt utformade villor från åren omkring 1930. Mellan kyrkan och spårvagnshållplatsen reser sig en upp till 7 våningar hög anläggning med pensionärsbostäder i mörkt tegel. De byggdes av Sällskape...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister