Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BROMMA KYRKA 1:21 M.FL. BROMMA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF02-0286-37

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BROMMA KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BROMMA KYRKA 1:21

KYRKBYN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Omgivning
Bromma kyrka ligger i stadsdelen med samma namn väster om Stockholms innerstad. Kring kyrkan låg tidigare åker- och skogsmark tillhörande Eneby och Beckomberga gårdar. 1905 började stora villatomter avstyckas från gårdarna. Med tiden har de delats upp i allt mindre tomter och stadsdelen präglas nu av en heterogen villabebyggelse. I nordväst gränsar stadsdelen till Bromma flygplats.


Anläggningen
Kyrkogården har utvidgats i flera omgångar. Den omges till stora delar av murar. Stora lövträd växer både runt kyrkogården och mera fritt på den. På den västra delen dominerar björkar. Häckar av olika slag delar in gravkvarte...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister