Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, STÅNGKUSKEN 1 OLAUS PETRI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF05-0014-27a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OLAUS PETRI KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

STÅNGKUSKEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Omgivningen
Olaus Petri kyrka ligger i stadsdelen Ladugårdsgärdet i nordöstra delen av Stockholms innerstad. Bostadsbebyggelsens funktionalistiska formspråk är inordnad i en stadsplan med monumentala drag med stora gräsytor, dammar och alléer. Så gott som all bebyggelse är uppförd under 1930-talet. Till undantagen hör husen i kvarteren närmast Olaus Petri kyrka, vilka är byggda under 1940-, 50- och 60-talen. Dessa är fyra till 6 våningar höga med putsade eller plåtklädda fasader. Norr om kyrkan ligger en militärstabsbyggnad i rött tegel. Närmast öster och söder om kyrkan ligger bostadsbebyggelsen Starrbäcks ängen från 1990-talet me...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Se Historik