Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, MIDGÅRD 10 S:T MATTEUS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ff987112

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
S:T MATTEUS KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

MIDGÅRD 10

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Omgivning
Kyrkan ligger i Vasastaden i Stockholms innerstad. Stadsdelen präglas av stenstadens rätlinjiga gatunät och kvarter med femvåniga flerfamiljshus, de flesta uppförda under perioden 1900-29. Vanadisvägen norr om kyrkan är utformad likt en mindre esplanad med trädplantering i ett gångstråk längs gatans mitt. Kyrkan ligger vid korsningen Vanadisvägen-Dalagatan. Här är bebyggelsen något indragen från de fyra kvarterens hörn, vilket bildar ett öppet gaturum med träd och buskar.

Anläggningen
Kyrkans tomt avgränsas mot granntomterna genom putsade tegelmurar. Två stickbågiga portaler i norr och väster leder in till gården ba...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister