Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, TENSTA 3:8 SPÅNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrkan mot sv 3546-026.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPÅNGA KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TENSTA 3:8

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Omgivningen
Spånga kyrka ligger i stadsdelen Tensta nordväst om Stockholms innerstad. Fram till 1966 låg kyrkan i ett agrarlandskap, Järvafältet, med villasamhällena Bromsten och Solhem i söder. Med undantag av ett antal äldre gårdar var fältet obebyggt eftersom det hade använts som militärt övningsområde sedan 1905. Tensta var det första bostadsområdet på Järvafältet som stod klart efter ett löfte från regeringen 1962 att 160 000 människor skulle få bostäder där inom åtta år. Tre år senare togs beslutet om det s k miljonprogrammet, som skulle ge en miljon bostäder i Sverige inom tio år.

En hög exploateringsgrad och en stadsmäs...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister