Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, PAPPERSKNIVEN 13 UPPENBARELSEKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF04-0079-9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UPPENBARELSEKYRKAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

PAPPERSKNIVEN 13

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Se kyrkokaraktäriseringsprojektet.

Inventeringsår 2004

Omgivningen
Uppenbarelsekyrkan är omgiven av flerfamiljshus av olika karaktär från olika tider. Norröver, nedanför berget, kantar Aspuddens arbetarbostadskvarter från 1910-talet Hägerstensvägens båda sidor. Söderut ligger den s k LM-staden med sina putsade smalhus från 1930-talets sista år, uppförda i en stram funktionalism för de anställda vid L M Erikssons stora fabrik vid Telefonplan. Som grannar västerut ligger längs Bäckvägen och österut längs Främlingsvägen rader med smalhus från tidigt 1940-tal, putsade resp i rött tegel.

Anläggningen
Kyrkan är högt belägen uppe på det s k Vallfartsberget, en höjd ovanför Aspuddens bosta...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Se historik