Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kramfors kn, SUNNANÅKER 1:21 YTTERLÄNNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSÖ.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
YTTERLÄNNÄS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Kramfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SUNNANÅKER 1:21

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkotomten
Ursprungligen nästan med kvadratisk karaktär med kyrkan i nordväst på en svag höjdpunkt, stödmur i natursten i sydöst. Omgärdas av kallmurad naturstensmur med gräsbevuxet krön, som avslutas i norr där kyrkogården utvidgats i slutningen ned mot Lesjön. Gräsyta närmast kyrkan i norr.

In till kyrkotomten via stigport i rusticerad granit från 1928(?), krönt med kors på klot i koppar, avtäckning också i falsad kopparplåt. En murad och slätputsad stigport i söder, vit målning på puts, med smidesgrindar och fast dekorkrön i smide. Gravkvarter i söder och öster. Främst gräsbevuxna, genomkorsade av grusgångar i nord-sydlig r...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.