Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kramfors kn, BARSTA 1:57 BARSTA FISKEKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

8Vy från hamnen.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BARSTA KAPELL (akt.), BARSTA FISKEKAPELL (akt.)
Västernorrland
Kramfors

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Fäbod

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

BARSTA 1:57

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Barsta kapell ligger i Nordingrå ute i kustbandet längs höga kusten, ca 7 mil norr om Härnösand. Kapellet ligger på en höjd i det gamla fiskeläget Barsta. Nedanför finns hamnen med bebyggelse och båthus. Tomten som kappellet ligger på är ängsmark som sluttar ner mot hamnen.

Källa: Länsstyrelsen Västernorrland, Byggnadsminnesförklaring av Barsta kapell på fastigheten Barsta 1:57, Nordingrå socken, Kramfors kommun, 2011-02-11

Inventeringsår 2007

Barsta fiskekapell ligger på en höjd sydöst om hamnen i Barsta. Kapellet ligger med en ängssluttning framför sig och skogen i ryggen och med vid utsikt ned mot den skyddade hamnen med sina fiskebodar.

Kapellet uppfördes i en by utan fast befolkning i slutet av 1600-talet. Initiativet till uppförandet av kapellet kom från kyrkoherde Nils Bozaeus som ägde den fäbod som fanns här. Under somrarna samlades här pigor och vallare samt många fiskare från upplandet och från grannbyarna Näs och Fällsvik. Dessutom användes hamnen av främmande fiskare, i första hand Gävlefiskarna.

Kapellet var också avsett för förvaring av av fiskeredskap...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas förnärvarande