Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, ÖSTRA STENBY KYRKA 1:1 ÖSTRA STENBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Östra Stenby kyrka II 2007-04-26 034.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA STENBY KYRKA (akt.), ÖSTRA STENBY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖSTRA STENBY KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkans byggnadshistoria är inte helt klarlagd, men sannolikt uppfördes de äldsta delarna under 1100-talet. Den tillbyggdes med korsarmar under 1200-talet, utvidgades och valvslogs under 1400-talet, försågs med nytt korparti i slutet av 1600-talet och fick sin nuvarande gestaltning vid en omfattande ombyggnad 1858-1860 efter ritningar av arkitekt Johan Fredrik Åbom. Kyrkan har ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat kor, korsarmar i söder och norr samt torn i väster. Den norra korsarmen inrymmer sakristia. De vita fasaderna är spritputsade med slätputsade hörn, omfattningar och taklister. De rundbågiga fönsteröppningarna är ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

Kyrkogården är belägen i Östra Stenby, som ligger på norra Vikbolandet. Kyrkan ligger ca
1 km in från Arkösundsvägen, väg 209. Kyrkan är placerad mitt på den östra halvan av
kyrkogården. Östra Stenby kyrka ligger i ett fornlämningsrikt område. Runt kyrkan finns ett
flertal registrerade gravar, gravfält och skärvstenshögar från brons- och järnålder. Väster om
kyrkan står sex runstenar uppställda. Deras placering är inte ursprunglig. Kyrkan ligger längst
in i en forntida vik, ca 20-25 m ö h, och här har troligtvis funnits förhistorisk eller medeltida
bosättning.

Östra Stenby kyrka
Kyrkans byggnadshistoria är inte helt klarla...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister