Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, ÖSTRA NY PRÄSTGÅRD 1:5 ÖSTRA NY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA NY KYRKOGÅRD (akt.), ÖSTRA NY KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖSTRA NY PRÄSTGÅRD 1:5

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger på Vikbolandet. Från väg 209 tar man av mot
Stegeborg och kommer några kilometer innan Slätbaken till Östra Ny. Kyrkogården har en
rektangulär planform i NNO-SSV riktning. Kyrkan ligger på kyrkogårdens norra del och
kyrkans långhus är orienterat i öst/väst.

Östra Ny kyrka
Östra Ny är en medeltida socken och omnämns 1383 som Ny sokn. Den medeltida kyrkans
tillkomst och utformning är mycket oklar. Sannolikt ingår delar av det medeltida tornet och
långhuset i den nuvarande kyrkan. Tornet fick sitt nuvarande utseende vid en ny- eller
ombyggnad 1747 och långhusets gestaltning härrör från en...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Östra Ny är en medeltida socken och omnämns 1383 som Ny sokn. Den medeltida kyrkans tillkomst och utformning är mycket oklar. Sannolikt ingår delar av det medeltida tornet och långhuset i den nuvarande kyrkan. Tornet fick sitt nuvarande utseende vid en ny- eller ombyggnad 1747 och långhusets gestaltning härrör från en ombyggnad 1821-1822. Ritningar till den senare utfördes av arkitekt Axel Almfelt vid Överintendentsämbetet. Kyrkan fick en för tiden tidstypisk utformning i nyklassicism med putsade fasader, rundbågiga fönsteröppningar och ett relativt flackt sadeltak. Det var ursprungligen spåntäckt, men försågs med skiffer redan 1867...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister