Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, STORA GYLLINGE 1:2 ÖSTRA HUSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA HUSBY KYRKOGÅRD (akt.), ÖSTRA HUSBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Rättsväsende - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STORA GYLLINGE 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger centralt på Vikbolandet. Kyrkogården har en
oregelbunden planform, i huvudsak rektangulär i nordnordväst/sydsydöstlig riktning. För
enkelhetens skull beskrivs kyrkogården i denna rapport som om den låg i nord/sydlig riktning
med prästgården norr om kyrkogården.. Kyrkan ligger på kyrkogårdens östra del, som utgörs
av en höjdsträckning. Kyrkans långhus följer höjdens riktning och ligger i nord/sydlig riktning
med tornet i norr.

Östra Husby kyrka
Östra Husby är en medeltida socken och Husaby omtalas bl a 1278. En stenkyrka uppfördes
troligen under 1100-talet och byggdes senare till i olik...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Östra Husby är en medeltida socken och Husaby omtalas bl a 1278. En stenkyrka uppfördes troligen under 1100-talet och byggdes senare till i olika etapper. Den medeltida kyrkan revs i samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes 1806-1809. Den nya kyrkan är uppförd i en enkel nyklassicistisk stil med släta putsade fasader målade i en ljus kulör och har ett flackt plåtklätt sadeltak. Tornet är indraget i långhuset och kröns av en fyrkantig lanternin med balkong. Kyrkan har en rektangulär plan. Invändigt markeras koret och altarrummet av ett kolonnuppburet absidvalv. Det stora kyrkorummet präglas av Pehr Hörbergs stora målning på kor...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister