Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, ENEBYMO 1:4 ÖSTRA ENEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA ENEBY KYRKOGÅRD (akt.), ÖSTRA ENEBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ENEBYMO 1:4

Beskrivning

Inventeringsår 2006

ÖSTRA ENEBY KYRKOGÅRD
Kyrkogården är belägen i stadsdelen med samma namn i den västligaste delen av
Norrköping. Kyrkan med omgivande kyrkogård har ursprungligen varit en
landsortskyrka men ligger idag inne i Norrköping.
Den gamla kyrkogården har utvidgats åt öster med två nya delar. Söder om de två nya
delarna ligger en stor inhägnad yta. Den äldsta delen i väster är relativt kvadratisk.
Kyrkan ligger på gamla kyrkogårdens nordvästra del och kyrkans långhus är tämligen
orienterat i öst-västlig riktning. Kyrkogården däremot är förskjuten i nordväst till
sydöstlig riktning mot väderstrecken. På så sätt ligger kyrkan snett på k...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2003

Östra Eneby är en medeltida socken, numera en del av Norrköping. Kyrkan uppfördes av sten omkring år 1200, eller decennierna närmast därefter, med långhus och ett smalare kor. Mot slutet av 1300-talet uppfördes ett nytt kor av samma bredd som långhuset med en sakristia i norr. Ungefär vid samma tid slogs kyrkans tegelvalv. Även vapenhuset vid sydportalen är medeltida och söder om koret finns ett gravkapell från 1600-talet. Någon gång under medeltiden byggdes ett västtorn. Tornet förstördes så kraftigt när kyrkan brändes av ryska trupper 1719, att det revs. Efter branden reparerades kyrkan och man passade på att förlänga långhuset å...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister