Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, TÅBY 8:1 TÅBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

A Tåby kyrka, sö. 2007-05-11 025.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÅBY KYRKA (akt.), TÅBY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TÅBY 8:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Tåby är en medeltida sockenbildning och den första kända kyrkan på platsen uppfördes av sten sannolikt under 1100-talet. Den revs 1788 i samband med att en ny kyrka uppfördes på samma plats. Den nya kyrkan uppfördes av stiftsbyggmästare Casper Seurling efter ritningar av arkitekt Jacob Wulff vid Överintendentsämbetet. Kyrkan invigdes 1789, men tornet färdigställdes inte förrän 1819. Kyrkan har ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, utbyggd sakristia i öster samt torn i väster. Kyrkan är uppförd av sten med sedan 1962 frilagd stensockel. Fasaderna är putsade med en genomfärgad stänkputs som sprutats på vid renoveringen 2002...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

Tåby socken ligger i den sydvästra delen av Vikbolandet. Kyrkogården ligger strax
sydväst om Tåby skola. Det är en liten och någorlunda rektangulär kyrkogård som
ligger i väst/östlig riktning om än något förskjuten mot norr. I öster begränsas
kyrkogården av vägen mot Mem, vilket leder till att utbredningen i den riktningen är
liten samt att det nordöstra hörnet blir något utdraget. Kyrkans långhus är orienterat i
öst/väst.

Tåby kyrka
Tåby är en medeltida sockenbildning och den första kända kyrkan på platsen uppfördes
av sten sannolikt under 1100-talet. Den revs 1788 i samband med att en ny kyrka
uppfördes på samma plats. ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister