Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, TINGSTAD 11:6 TINGSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910814/014

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TINGSTADS KYRKOGÅRD (akt.), TINGSTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TINGSTAD 11:6

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Tingstads kyrka
Tingstad är en medeltida socken och fynden av runstenar och fragment av tidigkristna
gravmonument i kyrkans murverk visar på kyrkplatsens långa kontinuitet. Kyrkan
uppfördes med gråstensmurar under 1100-talet eller 1200-talets förra hälft. Troligen
byggdes koret om på 1300-talet. På 1400-talet byggdes sakristian och valv slogs i
kyrkans långhus, kor och sakristia. Utmed valvribborna, åtminstone i koret, målades
enkla växtornament. Enstaka spår av figurmåleri har påträffats i koret. Kalkmålningarna
togs fram vid en restaurering på 1950-talet. Kyrkans planlösning är ett rektangulärt
långhus med ett smalare och ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Tingstad är en medeltida socken och fynden av runstenar och fragment av tidigkristna gravmonument i kyrkans murverk visar på kyrkplatsens långa kontinuitet. Kyrkan uppfördes med gråstensmurar under 1100-talet eller 1200-talets förra hälft. Troligen byggdes koret om på 1300-talet och på 1400-talet byggdes sakristian och valv slogs i kyrkans långhus, kor och sakristia. Utmed valvribborna, åtminstone i koret, målades enkla växtornament. Enstaka spår av figurmåleri har påträffats i koret. Kalkmålningarna togs fram vid en restaurering på 1950-talet. Kyrkans planlösning är ett rektangulärt långhus med ett smalare och långsträckt, rakavslu...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister