Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, STYRSTAD 9:4 M.FL. STYRSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Styrstads kyrka, 71

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STYRSTADS KYRKOGÅRD (akt.), STYRSTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STYRSTAD 9:4

STYRSTAD 9:5

Beskrivning

Inventeringsår 2006

STYRSTADS KYRKOGÅRD
Kyrkogården har en rektangulär planform i sydöstlig till nordvästlig riktning. För enkelhetens
skull kommer dock kyrkogården i rapporten att betraktas som orienterad i nord-sydlig
riktning. Kyrkan ligger på kyrkogårdens nordvästra del och kyrkans långhus är i stort sett
orienterad i öst-västlig riktning.
Kyrkan ligger 5 km sydost om Norrköping, karaktäristiskt belägen på en grusås med vid
utblick över ett öppet odlingslandskap. Kyrkbyn har sannolikt sitt ursprung i järnåldern och
består idag främst av bostadsbebyggelse från 1800- och 1900-talen med inslag av agrar
bebyggelse.

Styrstads kyrka
Styrstad ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Styrstad är en medeltida socken som har fått sitt namn efter kyrkbyn som ligger på en höjd i ett öppet jordbrukslandskap. Den tidigmedeltida kyrkan revs till stora delar i samband med att en ny kyrka byggdes 1782, delvis med återbruk av de gamla murarna. Den uppfördes i gustaviansk stil av byggmästare Carl Abraham Pousette och Johan F Fehmer från Norrköping. Ritningen uppgjordes möjligen av Överintendentsämbetet. Stommen är av marksten med ett rektangulärt långhus med rakt avslutat korparti, torn i väster och sakristia i norr. Fasaden är spritputsad och avfärgad i brutet vitt och de valmade sadeltaken, ursprungligen spåntäckta, är b...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister