Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, SKÄRKINDS KYRKA 2:3 SKÄRKINDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skärkinds kyrka, 143

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÄRKINDS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

SKÄRKINDS KYRKA 2:3

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Skärkind är en medeltida socken och den äldsta kända kyrkan uppfördes under äldre medeltid. När en ny kyrkobyggnad byggdes revs den gamla kyrkan med undantag av koret som bevarades som gravkapell. Kyrkan uppfördes av byggmästare Abraham Nyström åren 1835-36 ett stycke nordväst om den gamla. Den är byggd i empirstil efter fortifikationsingenjören Justus Weinbergs ritningar med korta korsarmar i öster och väster, rakslutet korparti med utbyggd sakristia i söder samt torn vid norra gaveln. År 1906 orsakade ett åsknedslag en brand som delvis förstörde kyrkan. En omfattande restaurering genomfördes efter ritningar av professor Erik Lalle...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister