Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, BACKA 3:1 SKÄRKINDS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skärkinds gamla kyrka, 108

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÄRKINDS KYRKOGÅRD (akt.), SKÄRKINDS GAMLA KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BACKA 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Skärkinds kyrka
Det gravkapell som ligger på den äldre kyrkogården, som denna rapport berör, är en del av
den äldsta kyrkan i Skärkind. Den äldsta kända stenkyrkan i Skärkind uppfördes sannolikt
under äldre medeltid men dess ursprungliga planform är inte känd. När en ny kyrkobyggnad
byggdes revs den gamla kyrkan med undantag av koret som bevarades som gravkapell.
Kyrkan uppfördes av byggmästare Abraham Nyström åren 1835-36 ett stycke nordväst om
den gamla. Den är byggd i empirstil efter fortifikationsingenjören Justus Weinbergs ritningar
med korta korsarmar i öster och väster, rakslutet korparti med utbyggd sakristia i söder ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

Skärkind är en medeltida socken och den äldsta kända kyrkan uppfördes under äldre medeltid. Den var byggd av kalksten och hade troligen ett rektangulärt långhus med smalare kor med absid i öster samt torn med avtrappat murliv i väster. Under 1400-talet förstorades koret, en sakristia tillbyggdes i norr och invändigt blev kyrkan valvslagen och dekorerad med kalkmåleri. Senare tillkom också korsarmar i norr och söder samt ett vapenhus i trä framför tornet. Trots tillbyggnaderna befanns kyrkan vara för liten och 1835-36 byggdes det en ny kyrka på en närbelägen plats. Den gamla kyrkan revs 1844 bortsett från koret som sparades som gravk...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister