Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, SIMONSTORP 1:84 SIMONSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Simonstorps kyrka, 88

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SIMONSTORPS KYRKA (akt.), SIMONSTORPS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SIMONSTORP 1:84

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Simonstorps kyrka uppfördes 1650 som S:t Pers kapell med anledning av den långa vägen till sockenkyrkan i Kvillinge. Simonstorps avsöndrades som socken först i slutet av 1700-talet. Vid uppförandet bestod kapellet endast av det nuvarande timrade långhuset, och har sedan vid olika tillfällen byggts på med kor, korsarm, sakristia och torn. Kyrkans nuvarande exteriör med ljusa panelklädda fasader tillkom i slutet av 1800-talet, och på 1930-talet blev kyrkans takfall spånklädda. Även kyrkans inredning har tillkommit successivt och restaureringarna år 1909 och 1950 har till stor del präglat interiören. Till de äldre inventarierna hör en ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

SIMONSTORPS KYRKOGÅRD
Kyrkan ligger i väst/östlig riktning. På häradskartan från 1870-talet ligger kyrkan på
kyrkogårdens norra del. Sedan dess har kyrkogården utvidgats åt norr i omgångar.
Simonstorp är en av de nordligaste församlingarna i Östergötland. Kyrkogården är belägen 15
km norr om Norrköping i södra delen av samhället med samma namn, direkt öster om
järnvägen och landsvägen mellan Norrköping och Katrineholm. Huvuddelen av samhället
ligger väster om järnvägen. Kyrkogården är anlagd i en skogsbacke och lutar, så att den södra
delen är högre än den norra. Den nya delen längst i norr består av en utfyllnad av f.d.
san...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister