Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, RÖNÖ 2:1 RÖNÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rönö kyrka, 2004-11-10, 51

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÖNÖ KYRKOGÅRD (akt.), RÖNÖ KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÖNÖ 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

RÖNÖ KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger på Vikbolandets södra del. Kyrkogården har en
oregelbunden planform. I söder smalnar kyrkogården och södra muren vinklar av mot
nordöst. Kyrkan ligger på kyrkogårdens nordöstra del och kyrkans långhus är orienterat i
öst/väst.

Rönö kyrka
Rönö socken har tidigare utgjort en del av Östra Ny socken. En sätesgård vid Rönö finns
belagd i det skriftliga materialet sedan 1331 och har senare innehafts av såväl kungen som
biskopen. Den äldsta kända kyrkan i Rönö var ett träkapell, Sankt Antonii Capell, vars ålder
och utformning är okänd. Det revs i samband med att den nuvarande ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Rönö socken är belägen på östra delen av Vikbolandet och har tidigare utgjort en del av Östra Ny socken. En sätesgård vid Rönö finns belagd i det skriftliga materialet sedan 1331 och har senare innehafts av såväl kungen som biskopen. Den äldsta kända kyrkan i Rönö var ett träkapell, Sankt Antonii Capell, vars ålder och utformning är okänd. Det revs i samband med att den nuvarande kyrkan byggdes 1641-1642. Det var pfalzgreven Johan Kasimir som lät bygga kyrkan till minne av hans gemål, den svenska prinsessan Catharina. Kyrkan har en rektangulär planform med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i väster. Fasaderna är vitp...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister.