Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, KVARSEBO 5:2 KVARSEBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f9916712

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KVARSEBO KYRKA (akt.), KVARSEBO KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KVARSEBO 5:2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kvarsebo var ursprungligen en del av Östra Husby socken men i början av 1600-talet lät man bygga ett eget träkapell kallat Kristine kapell som var beläget närmare Bråviken än dagens kyrka. År 1620 bildade Kvarsebo en egen socken som fram till 1952 tillhörde Strängnäs stift. Under senare delen av 1700-talet var kyrkan förfallen och församlingen beslutade sig för att bygga en ny kyrka i sten. Ritningar fanns färdiga 1781 men byggandet kom igång först 1807 och 1808 togs kyrkan i bruk. Provinsialbyggmästare Anders Sundström i Nyköping och hans verksgesäll Anders Östberg anlitades som byggmästare och Sundström fick även i uppdrag att rit...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

KVARSEBO KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger i samhället med samma namn på södra sidan
av Kolmården, ca 3 mil söder om Nyköping. Socknen tillhör landskapet Södermanland
men ligger i Östergötlands län. Väster och söder om kyrkogården ligger skogsmark. I
norr finns villor tillhörande samhället. Kyrkogården består av en övre och en nedre del
som hålls samman av en mellanliggande park. Kyrkan ligger i den övre kyrkogårdens
norra hörn och är liksom de båda kyrkogårdarna orienterad i nordväst till sydöstlig
riktning. För enkelhetens skull kommer kyrkogården i rapporten dock att betraktas som
orienterad i öst-västlig ri...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande