Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, KULLERSTAD 1:11 KULLERSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kullerstads kyrka, 78

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KULLERSTADS KYRKOGÅRD (akt.), KULLERSTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KULLERSTAD 1:11

Beskrivning

Inventeringsår 2007

BESKRIVNING AV DEN GAMLA KYRKOGÅRDEN

Kyrkogården består av tre kvarter och omges av en gråstensmur, ursprungligen murad med
kalkbruk och täckt med spåntak. Kvarter 1 ligger runt kyrkan, medan kv. 2 och 3 ligger på
den utvidgade delen söder om kyrkan. Denna del ligger lägre än övriga kyrkogården. Kv. 2
ligger på den östra sidan och kv. 3 på den västra sidan.

De vitputsade grindstolparna vid den norra ingången murades 1845. En öppen klockstapel i
trä med spånklädd huv finns söder om kyrkan. Traditionen berättar att den byggdes av Knut i
Åby omkring 1650-1669. Dess klockor är från 1632 respektive 1932. I närheten av
klockst...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Kullerstad är en medeltida socken och kyrkan är belägen i en välbevarad kyrkby öster om Skärblacka. Kyrkan uppfördes eventuellt redan under 1100-talet och är en liten tornlös romansk kyrka med vitputsat, rektangulärt långhus med smalare kor. En sakristia har byggts till på korets norra sida och i väster finns ett sentida vapenhus. Samtliga tak utgörs av branta, spåntäckta sadeltak. Förutom förstoring av fönster har få exteriöra förändringar skett. Kyrkorummet har ett lågt stjärnvalv med kalkmålningar i koret och på triumfbågen. På kyrkogården finns en klockstapel från 1600-talets mitt samt en likbod. I miljön närmast kyrkan finns de...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister