Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, FISKEBERGA 1:14 KUDDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kuddby kyrka, 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUDDBY KYRKA (akt.), KUDDBY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FISKEBERGA 1:14

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kuddby är en medeltida socken som ligger på det fornlämningsrika Vikbolandet öster om Norrköping. Den medeltida stenkyrkan revs 1827 och materialet återanvändes vid byggandet av den nya kyrkan på samma plats. Den stod färdig 1828 och uppfördes av byggmästare Johan Holmberg efter ritningar av arkitekten Samuel Enander vid Överintendentsämbetet. Det är en kyrka i empirstil med brutet vita spritputsade fasader med markerad sydportal, höga rundbågiga gjutjärnsfönster, plåttäckt sadeltak och torn i väster som avslutas med en trälanternin. Kyrkorummet präglas av tidens ideal med ett ljust och luftigt kyrkorum med vitputsat tunnvalv och tr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

KUDDBY KYRKOGÅRD
Kyrkogården har ett närmast fornborgsliknande läge på ett berg som sticker upp högt
ovanför den omgivande slätten, som är omfattande för att vara på Vikbolandet.
Till följd av topografin har kyrkogården en oregelbunden form. Den ligger inom två
kyrkogårdsmurar, varav en omsluter bergets högsta platå inklusive kyrkan. Direkt väster
om kyrkogården finns dock en mindre högre höjd med en iordninggjord utsiktsplats.
Den andra muren omger den lägre liggande kyrkogården i sluttningen mot öster. Öster
om kyrkogården ligger Kuddby skola med byggnader från 1800-talet fram till 1950-
talet. I kyrkogårdens sydöstra hörn...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister