Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, KONUNGSUND 5:4 KONUNGSSUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

A Konungsunds kyrka 2007-04-02 från sydöst 015.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KONUNGSUNDS KYRKA (akt.), KONUNGSUNDS KYRKOGÅRD (akt.), KONUNGSSUNDS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KONUNGSUND 5:4

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Konungsund är en medeltida socken. Kyrkan uppfördes 1801-1802 då den ersatte den medeltida kyrkan. Den nya kyrkan ritades av Olof Tempelman, som var en av sin tids ledande arkitekter, och Casper Seurling anlitades som byggmästare. Kyrkan är orienterad med koret i öster och har ett rektangulärt långhus med ett indraget rundat kor, sakristia mitt på norra långsidan och torn i väster. Kyrkans fönster är rundbågiga gjutjärnsfönster med delvis nygotisk spröjsindelning. Ingångar finns genom tornet i väster och sydportalen. Den senare är kraftigt markerad genom en nyklassicistiskt utformad tempelportik med två kolonner. Fasaderna är sprit...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården är liten och består av en nordlig och en sydlig del, medan utsträckningen i
väster och öster är högst obetydlig.

Allmän karaktär
Kyrkogården är en liten landskyrkogård som präglas av kyrkogårdsmur, trädkrans och
gravvårdar i raka linjer framför rygghäckar.

Omgärdning
En stödmur omger kyrkogården på alla sidor. I nordvästra hörnet finns dock en låg
fullmur som övergår i stödmur mitt på västra sidan och vid den nygjorda ingången på
norra sidan. Muren är uppbyggd av lätt tuktad gråsten utan bruk. Stenen är 0,2-1 m stor
och murens höjd mellan 1,0 och 1,5 m.

Ingångar
Kyrkogården ha...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister