Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, KIMSTAD 25:1 KIMSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kimstads kyrka, 61

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KIMSTADS KYRKA (akt.), KIMSTADS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KIMSTAD 25:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kimstad är en medeltida socken och fynd av en gravhäll till ett tidigmedeltida gravmonument indikerar att den första kyrkan kan ha varit av trä. Den första kända kyrkan på platsen uppfördes dock av sten sannolikt under 1100-talets andra hälft. Greve Axel Lillie på Löfstad slott bekostade på 1660-talet ett nytt korbygge och på dess södra sida uppfördes ett gravkor för familjen Lillie. Byggnadsarbetena avstannade och först på 1770-talet fick kyrkan sin nuvarande utformning med ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och ett lågt torn med en karnissformad huv i väster. På kyrkans södra sida finns två gravkor, ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
En stor del av kyrkogårdens totala yta har tillkommit i senare tid. Dock finns runt kyrkan
några påkostade, större, monumentala gravplatser, som exempelvis den von Arbinska och
vårdar över Löfstads slotts ägare som understryker den äldre prägeln. Rygghäckarna och
gångarna i den nya, utvidgade delen ger området en strikt karaktär. Kyrkogården består av sju
kvarter, 1-6 samt 8.

Allmän karaktär
Den äldre delen av kyrkogården omgärdas av en mur. I väster fungerar den som stödmur, då
kyrkogårdens marknivå där ligger i höjd med murens överdel. En lägre stenmur delar den
äldre delen av kyrkogården från...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister