Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, HÄRADSHAMMAR 7:1 HÄRADSHAMMARS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910814/039

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRADSHAMMARS KYRKOGÅRD (akt.), HÄRADSHAMMARS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÄRADSHAMMAR 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Häradshammars kyrka
Häradshammar är en medeltida socken och omtalas som Herseme 1343. Kyrkan har en
mycket komplicerad byggnadshistoria genom att den har brunnit vid två tillfällen, på 1570-
talet samt 1806. Det är osäkert när den första stenkyrkan uppfördes. Den ska enligt
beskrivningar ha varit tvåskeppig och tillhört en av landskapets största kyrkobyggnader.
Kyrkans nuvarande utformning härstammar dels efter en omfattande ombyggnad 1792-1793
och dels efter den ödesdigra branden 1806. Efter branden nyuppfördes kyrkan av
byggmästaren Casper Seurling, sannolikt efter ritningar av arkitekt P W Palmroth. Kyrkan
erhöll ett rekt...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Häradshammar är en medeltida socken och omtalas som Herseme 1343. Kyrkan har en mycket komplicerad byggnadshistoria genom att den har brunnit vid två tillfällen, på 1570-talet samt 1806. Det är osäkert när den första stenkyrkan uppfördes. Den ska enligt beskrivningar ha varit tvåskeppig och tillhört en av landskapets största kyrkobyggnader. Kyrkans nuvarande utformning härstammar dels efter en omfattande ombyggnad 1792-1793 och dels efter den ödesdigra branden 1806. Efter branden nyuppfördes kyrkan av byggmästaren Casper Seurling sannolikt efter ritningar av arkitekt P W Palmroth. Kyrkan erhöll ett rektangulärt långhus med ett något...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister