Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, FURINGSTAD 9:1 FURINGSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

FURINGSTADS KYRKA 2004-02-09, 90.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FURINGSTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FURINGSTAD 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Furingstad är en medeltida socken. Kyrkan uppfördes av sten under 1100-talet med ett rektangulärt långhus med ett smalare kor samt torn i väster. Kyrkorummet valvslogs och försågs med kalkmålningar på 1400-talet. Kyrkan fick sin nuvarande exteriöra utformning vid en omfattande renovering 1888, då bl a de nuvarande gjutjärnsfönstren tillkom. Kyrkan är putsad och det branta sadeltaket täckt av svart bandplåt. Ingångar finns bl a genom tornets västsida och via en korsarm på norra sidan. Kyrkorummet har en senmedeltida prägel med målade valv. Kyrkogården omgärdas av ett gjutjärnsstaket, vilket tillkom på 1890-talet samtidigt med gravkap...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister