Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, DAGSBERG 3:4 DAGSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910814/013

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DAGSBERGS KYRKA (akt.), DAGSBERGS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DAGSBERG 3:4

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Dagsberg är en medeltida socken, som är belägen på Vikbolandet. Den nuvarande kyrkan började sannolikt uppföras på 1100-talet med rektangulärt långhus och med smalare rakslutet kor. Strax därefter uppfördes ett torn vid västra gaveln. Omkring mitten av 1300-talet förändrades kyrkan genom att det ursprungliga koret ersattes med ett nytt korparti av samma bredd som långhuset samt med en korsarm och sakristia på norra sidan. Nästa större förändring företogs under 1400-talets andra hälft då långhuset utvidgades mot norr och kyrkorummet valvslogs och blev tvåskeppigt. I slutet av 1700-talet fick kyrkan sin nuvarande utformning då ett nyt...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

Dagsbergs kyrka
Dagsberg är en medeltida socken, som är belägen på Vikbolandet. Den nuvarande
kyrkan började sannolikt uppföras på 1100-talet med rektangulärt långhus och med
smalare rakslutet kor. Strax därefter uppfördes ett torn vid västra gaveln. Omkring
mitten av 1300-talet förändrades kyrkan genom att det ursprungliga koret ersattes med
ett nytt korparti av samma bredd som långhuset samt med en korsarm och sakristia på
norra sidan. Nästa större förändring företogs under 1400-talets andra hälft då långhuset
utvidgades mot norr och kyrkorummet valvslogs och blev tvåskeppigt. I slutet av 1700-
talet fick kyrkan sin nuvara...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister