Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, BORG 14:10 BORGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Borgs kyrka, 77

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BORGS KYRKOGÅRD (akt.), BORGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BORG 14:10

Beskrivning

Inventeringsår 2007

BORGS KYRKOGÅRD
Kyrkogårdens huvudingång ligger i söder varifrån en allé leder upp till sydportalen.
Grindstolparna är kraftiga, kvadratiska och vitputsade med plåtavtäckt avfasad topp och
grindarna är svarta smidesgrindar. Det finns även en ingång i nordväst. Norr om kyrkan finns
ett gravkapell som byggdes 1935 med kvadratisk plan, vita slätputsade fasader, gråmålad
gjuten sockel och ett topptak med svängd takfot samt täckt med enkupigt tegel. På den södra
sidan finns ingången med en bred, svart, raksluten dubbeldörr med diagonalställda kassetter.
På den västra och östra sidan finns högt sittande fönster med svart träspröjsn...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

Borgs nuvarande socken utgjordes ursprungligen av socknarna Borg och Löt vars kyrkor var uppförda i sten och hade medeltida ursprung. År 1783 slogs socknarna samman efter att man hade enats om att bygga en gemensam kyrka. Vid 1800-talets början revs de och stora delar av inredningen såldes på auktion. En ny kyrka byggdes 1801-03 och förlades mellan de gamla kyrkplatserna. Den byggdes av gråsten och tegel av byggmästare Casper Seurling efter en ritning från Överintendentsämbetet daterad 1785. Kyrkan har ett rektangulärt långhus med rakslutet kor och en halvrund sakristia i öster samt ett torn med lanternin i väster. Fasaderna är slät...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister