Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristinehamn kn, RUDSBERG 4:1 M.FL. ÖLME KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 358.12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖLME KYRKA (akt.)
Värmland
Kristinehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RUDSBERG 4:1

ÖLME KYRKBY 2:3

Beskrivning

Inventeringsår 2003

KYRKOMILJÖN- Ölme socknen ligger cirka en mil väster om Kristinehamn med sin södra del längs Vänerkusten. Socknen karakteriseras av den stora Ölmeslätten som tidigt utgjorde del av den Värmländska centralbygden. Socknens södra del domineras av ett öppet landskap med ensamliggande större bondgårdar och herrgårdar medan den norra delen har mer inslag av skogsmark och hyperithöjder. Hela det centrala Ölme upptas av stora gårdar, varav flera är välbevarade med mangårdsbyggnad, flyglar och ekonomibyggnader. Industribebyggelse saknas. En liten centrumbildning finns kring järnvägsstationen med bland annat skola. Socknen genomkorsas i öst-v...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande