Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Grums kn, BORGVIKSBRUK 1:3 M.FL. BORGVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

117.22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BORGVIKS KYRKA (akt.)
Värmland
Grums

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BORGVIKSBRUK 1:3

BORGVIKSBRUK 1:9

BORGVIKSBRUK 1:30

Beskrivning

Inventeringsår 2002

KYRKOMILJÖN - Borgvik tillhörde tidigare Grums socken. Med ökad verksamhet vid Borgviks bruk upplevdes avståndet till Grums kyrka som alltmer besvärande för Borgviksborna. Dessa omständigheter föranledde dåvarande bruksägaren, hammarpatron Erik Nilsson Borgström och hans maka Catharina Julina Usingh att ta initiativet till ett kyrkobygge i Borgvik. År 1718 invigdes stenkyrkan. 1735-41 vidbyggdes västtornet och 1744 byggdes det åttkantiga gravkoret i öster, för bruksägaren. År 1842 apterades koret till sakristian, varvid kistorna gravsattes på kyrkogården. På sydvästra ytterväggen hänger en gravhäll över familjen Borgström och mitt e...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande