Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Landskrona kn, HÄRSLÖV 37:1 HÄRSLÖVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1657-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄRSLÖVS KYRKA (akt.)
Skåne
Landskrona

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÄRSLÖV 37:1

Beskrivning

Inventeringsår 2015

Det finns två kyrkogårdar, dels den ”gamla” runt kyrkan, dels den ”nya” som ligger 500 m nordväst om kyrkan.
”Gamla kyrkogården”
Den äldsta delen av kyrkogården är runt kyrkan. 1867 utvidgades denna åt väster, på tomt som den gamla klockargården legat på och mot norr på en del av prästgårdens jord. Den gamla delen har varit omgärdad av en kallmur. På 1920-talet byggdes nya murade. Urnlunden anlades 1958 och minneslunden1984. Numera används endast urnlund och minneslund och inte den övriga kyrkogården.

Kyrkogården omgärdas av en gråstensmur murad med bruk och avtäckt med kalkstensskivor och en putsad betongmur avtäckt med te...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas