Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, HOSJÖ KAPELL 3:1 HOSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1257-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOSJÖ KYRKA (akt.)
Dalarna
Falun

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOSJÖ KAPELL 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka samt finns också ett bårhus på kyrkogården.

Kyrkogården är anlagd på krönet av en grusås. En stor utvidgning skedde på 1940-talet genom terrasseringar i den branta sluttningen österut. Mot infarten i väster finns en putsad, vitrappad kyrkogårdsmur. Runt övriga sidor omgärdar ett falurött spjälstaket. Huvudingången är i väster, mellan vitrappade tegelstolpar med tak av kopparplåt, stängd av spjälgrindar. Sammanbyggd med muren är ett tegelmurat bårhus, vitrappat och täckt av valmat spåntak.

Bland de äldre gravarna närmast kyrkan finns flera bevarade grusbäddar och stenramar. I de ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande