Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, VIKA KYRKBY 2:12 VIKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1256-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIKA KYRKA (akt.)
Dalarna
Falun

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

VIKA KYRKBY 2:12

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Endast kyrkans taklag har inventerats. Anläggningsbeskrivning saknas därmed i inventeringen.

Inventeringsår 2005

Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka, ett gravkor samt en klockstapel.

Kyrkogården har genom utvidgningar 1879 och 1924 fått sin huvudsakliga utsträckning västerut. Östra hälften inhägnas av ett gjutjärnstaket - lokalt tillverkat - och den västra av häckar. Den utplanade tomten har stenlagda terrasseringar i söder och öster. Höga björkar skuggar, på norra sidan även tujor. Gravstenarna i norra kvarteren är genomgående låga, placerade i raka, öst-västliga rader med rygghäckar. Södra sidans kvarter har gravar i nord-sydlig riktning. Närmast kyrkan finns en grupp mer påkostade, höga gravstenar, delvis med sandgravar oc...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande