Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, SVÄRDSJÖ KYRKBY 9:2 SVÄRDSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1251-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVÄRDSJÖ KYRKA (akt.)
Dalarna
Falun

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

SVÄRDSJÖ KYRKBY 9:2

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Endast kyrkans taklag har inventerats. Anläggningsbeskrivning saknas därmed i inventeringen.

Inventeringsår 2005

Anläggningen består av en kyrka belägen på en äldre kyrkogård samt en sockenstuga.
Till kyrkan hör också en nyare begravningsplats straxt sydväst om kyrkan, där finns också ett gravkapell samt en likbod.

Kyrkogården närmast runt kyrkan är sedan länge avlyst för begravningar, men tre synliga gravar finns kvar. En stödmur av sprängd granit omgärdar i söder och öster, en klippt häck av amerikansk hagtorn i norr, väster och delvis i söder. De i huvudsak gräsbevuxna ytorna skuggas av en trädkrans. Gångarna är belagda med krossgrus. Vid infarten i söder ligger den gamla sockenstugan, sedan kommunsammanslagningen 1971 i församlingens...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande