Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, SÖDERGÅRD 1:32 BRUNFLO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ff995520

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRUNFLO KYRKA (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÖDERGÅRD 1:32

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Runt kyrkan löper en bogårdsmur som är vitputsad med ett spåntak. När den byggdes är okänt men den har reparerats i omgångar, bland annat 1925, 1953 och 2006 Stegportar finns i väster och öster. Runt om kyrkan, innanför muren, är marken gräsbelagd. Framför kyrkoentrén i väster ligger det skifferskivor på marken. Muren går emot kyrkans norra mur. Gravar finns på södra, västra samt östra sidan. Gravarna innanför bogårdsmuren är samtliga av äldre datum. De äldsta gravarna ligger i öster, från 1850-talet och framåt. Troligen ligger en ännu äldre gravsten i marken på östra sidan, bakom sakristian. En entré med smidd järngrind i bogårdsmu...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

KYRKOMILJÖN

Kyrkan ligger omgiven av åkrar och bebyggelse i en gammal central odlingsbygd med rötter i förhistorisk tid. Från kyrkans och kyrkogårdens entré i väster utgår en allé med björkar som bryts av genom den förbipasserande landsvägen. På andra sidan vägen ligger den nyare och större kyrkogården och församlingshem, prästgård och pastorsexpedition. Någon kilometer från kyrkan ligger S:t Olofs källa, vilken den medeltida kyrkan var helgad åt. I väster finns asfalterade parkeringar. Någon kilometer sydöst om kyrkan ligger Brunflo samhälle.

KYRKOANLÄGGNINGEN
Runt kyrkan löper en bogårdsmur som är vitputsad med ett spåntak. När ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.