Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strömsund kn, STRÖMSUND 2:21 STRÖMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4272-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRÖMS KYRKA (akt.)
Jämtland
Strömsund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STRÖMSUND 2:21

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkogården vid kyrkan är tämligen liten och kan nås från tre håll. Vid de allmänna entréerna i söder och väster sitter smidda grindar av relativt sentida modell mellan kvadratiska grindstolpar, putsade och avfärgade i samma ton som kyrkobyggnaden. I öster leder en liknande smal grind in till sakristian genom den magnifika, kallmurade bogårdsmuren som omsluter kyrkan. Muren är av relativt sentida datum. Någon gång efter 1930 ersatte den ett trästaket. Gången till sakristian är belagd med betongplattor med frilagd ballast och vid västentrén har man tillgänglighetsanpassat med skifferplattor. Norr om sakristientrén är marken grästäckt...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.