Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, TENSTA 2:1 TENSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0104232

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TENSTA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TENSTA 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Tensta kyrka har omtalats som en av de märkligaste medeltidskyrkorna i Sverige, både vad arkitektur och målningar beträffar. Det har antagits att den ovanligt stora och påkostade kyrkan har bekostats av en person ur högfrälset, troligtvis av ägaren till det närliggande Salsta.

På avbildningar av kyrkan från 1600-1700-talen kan man se att kyrkan omgavs av en medeltida bogårdsmur med stigluckor. Den gamla kyrkogårdsmuren och stigluckorna revs på 1700-talet. Kyrkogården omges nu av en kallmurad gråstensmur och en trädkrans bestående av lönnar. I söder finns två höga, murade och putsade grindstolpar med smidesgrindar från 1790-talet....

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister