Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lindesberg kn, NÄSBY PRÄSTGÅRD 2:1 NÄSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

nasby.136.kpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄSBY KYRKA (akt.)
Örebro
Lindesberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NÄSBY PRÄSTGÅRD 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka.

Kyrkan är placerad på en höjd. Kyrkogården utgörs dels av en äldre del närmast kyrkan, dels av flackare och yngre partier i väster vilka utgör senare utvidgningar. Kyrkogården omges av en stödmur i norr och delvis i öster samt av en kallmurad stenmur i söder. Det finns fyra entréer till kyrkogården, en öster om kyrkan med grindstolpar i huggen natursten som kröns med kulor samt tre i norr som leder in på kyrkogården med grindstolpar av natursten och järngrindar. Från den östra entrén löper en grusgång på var sida om kyrkan för att mötas igen vid kyrkans västra entré. Övriga avsats...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande