Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Katrineholm kn, STORA MALMS KYRKA 1:1 STORA MALMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3217-003.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA MALMS KYRKA (akt.)
Södermanland
Katrineholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STORA MALMS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkogårdens äldsta delar närmast omkring kyrkan omges av en kallmurad naturstenmur, enligt uppgift återuppförd 1924. Vid ingången från kyrkbacken i väster finns en murad och putsad stiglucka som är avtäckt med kopparplåt. I stigluckan sitter svartmålade smidesjärnräcken. Stigluckan är från 1719.
I kyrkogårdens sydvästra hörn ansluter kyrkogårdsmuren till klockstapeln från 1736. Klockstapeln är uppförd på en hög putsad grund av sten med svarta ankarslutar i hörnen. Grunden är avtäckt med kopparplåt. Stapelns övre delar är uppförda av trä. Fasaderna har en sockel av liggande, vitmålade brädor och är däröver klädda med gulmålad lock...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande