Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Laxå kn, FINNERÖDJA 1:32 M.FL. FINNERÖDJA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Finnerödja anl, negnr 04-341-08.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FINNERÖDJA KYRKA (akt.)
Örebro
Laxå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FINNERÖDJA 1:32

FINNERÖDJA 20:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

FINNERÖDJA KYRKA - Finnerödja kyrka är tämligen högt belägen i nordöstra delen av en stor kyrkogård. Sydväst om kyrkan finns ett bårhus och invid en häck i väster ligger en äldre ekonomibyggnad.
I sydöst är en lägre belägen kyrkogårdsdel, tillkommen 1958 samt en minnelund som sannolikt är från 1990. Minneslunden med minnessten och damm inramas av häckar. Samtida med minneslunden är den del av kyrkogården som ligger väster om kyrkan. Dess norra ingång utgörs av en öppning mellan två stenstolpar.
Den äldsta delen av kyrkogården inramas mot norr genom en kallmurad stenmur och en häck och mot öster och söder genom stödmurar. Huvudingå...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister