Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, SÖDRA MÖCKLEBY KYRKA 1:1 SÖDRA MÖCKLEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

södra möckelby1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA MÖCKLEBY KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÖDRA MÖCKLEBY KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Beskrivning av kyrkogården

Allmän karaktär
Kyrkogården ligger inramad av en trädkrans och omgärdad av en kalkstensmur centralt i
Södra Möckleby samhälle. Formen är i stort sett rektangulär men med ett utskjutande parti i
nordost där nya kyrkogården, kvarter 5 och 6 är belägna. Gravvårdarna står i gräsmatta
mestadels mot rygghäckar. Intrycket varieras framförallt av ett par utmärkande solitärträd.
Närmast kyrkan i söder och väster finns de äldsta gravvårdarna och där finns också många
lediga platser, vilket ger området en mindre ordnad karaktär än övriga kyrkogården. I öster
står vårdarna tätt i raka rader. I kyrkogårdens n...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.