Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, SEGERSTAD 1:1 M.FL. SEGERSTADS FYRPLATS Ny sökning Tillbaka till sökning

segerstad1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SEGERSTADS FYRPLATS (akt.), SEGERSTADS KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Kommunikation - Fyrplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Kommunikation - Fyrplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SEGERSTAD 1:1

SEGERSTADS FYRPLATS 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Beskrivning av kyrkogården

Allmän karaktär
Intrycket av Segerstads kyrkogård är att kyrkogården är liten och lummig. Den breder ut sig
som kvadrat runt om kyrkan med ett något större utrymme på den södra sidan. Den är indelad
i fyra kvarter A-D. Där A och B ligger söder om kyrkan, C följer den östra mursträckningen
och D är ett litet kvarter norr om kyrkan. Flest gravplatser finns på den södra sidan av
kyrkogården. I det nordöstra hörnet längs den norra muren står en rad med äldre vårdar, tagna
ur bruk, uppställda.

Omgärdning
Kyrkogårdsmuren som omger kyrkan är kallmurad och av kalksten. Den varierar i höjd från
cirka ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2000

Vid Segerstad, på Ölands östkust, anlades åren 1882-1883 en fyrplats.

Inventeringsår 1999

Se Historik.