Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Håbo kn, YTTERGRAN 4:1 YTTERGRANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Yttergrans kyrka begravningskapell.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
YTTERGRANS KYRKA (akt.)
Uppsala
Håbo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

YTTERGRAN 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkogården har sin största utbredning mot söder. Huvudingången ligger i nordöstra hörnet där två putsade och spåntäckta grindstolpar finns. Den gamla delen av kyrkogården omges av en gråstensmur från 1783 med trädkrans av lövträd. Muren är fogad med cement. Gångarna är hårdgjorda med asfalt. 1926 skedde en stor utvidgning av kyrkogården mot söder. Den domineras av stora gräsytor och har en enkel renhet med sina raka gångar och raka rader av stora lövträd som avgränsar ytan i öster och väster. I övrigt omges den av häckar. Längst ner i söder är ett stort, enkelt träkors rest. I sluttningen mot sydväst har ytterligare en kyrkogårdsut...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister