Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, VÅMB 30:97 VÅMBS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Våmbs kyrka anl negnr 02173-02.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÅMBS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VÅMB 30:97

Beskrivning

Inventeringsår 2002

VÅMBS KYRKA är belägen på en markerad höjd, "Kyrkbacken", med branta sluttningar mot norr och väster. Kyrkan ligger i öst - västlig riktning. Kyrkogården består av en äldre del, i vars södra parti kyrkan är belägen, samt i väster av två nyare delar från 1942 respektive 1970-talet. Var och en av kyrkogårdarna inramas en kallmurad stenmur - de äldsta murarna, öster och söder om kyrkan, bestående av gråstenar och de yngre av kalkstenar. Gamla kyrkogårdens huvudingång från vägen "Kyrkbacken" i söder är placerad i höjd med kyrkans västport. Ingången utgörs av en öppning i muren. En annan sydingång, omedelbart öster om kyrkan, består a...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas