Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, LÖT 1:8 LÖTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

löt1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÖTS KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÖT 1:8

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Löts kyrka och kyrkogård ligger i korsningen mellan landsvägen på Ölands östra sida och
vägen mot Alböke.

Beskrivning av kyrkogården

Allmän karaktär
Löts kyrkogård är en i det närmaste rektangulär yta. Området är indelat i fyra gravkvarter med
kvarteren A och D söder och kyrkan och B och C norr om. Ett fåtal gravplatser finns också
öster och väster om kyrkobyggnaden. Gravvårdarna är placerade i rader vända mot öster eller
väster. Häckar och träd saknas i gravkvarteren vilket gör att man har en god överblick över
området.

Omgärdning
Kyrkogården är i samtliga väderstreck omgiven av en kallmurad kalkstensmur. Bitvis är
...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se Historik.