Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skara kn, STENUM 6:1 STENUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Stenum anl.bild negnr 04-221-05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENUMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STENUM 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

STENUMS KYRKA är centralt placerad på den rektangulära kyrkogården. Kyrkogården ligger på en kulle och sluttar åt framför allt söder och väster, där den därför är något terrasserad. Kyrkogården inramas på alla sidor av en jämn, kallmurad stenmur, med undantag av öster , där endast en raserad mur finns. Runt kyrkogården finns även en trädrad med lönnar. Huvudingången i väster utgörs av en äldre, rikt dekorerad, dubbel smidesgrind. Denna är placerad mellan stenstolpar med lockhäll och stenklot. Via en bred gång av kalkstenar och en stentrappa når man upp till kyrkans västport.
Runt kyrkan leder en grusgång. En grusgång följer den s...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande