Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skara kn, SKALLMEJA 24:1 SKALLMEJA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skallmeja kyrka, anl.bild, negnr 04-205-08

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKALLMEJA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKALLMEJA 24:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

SKALLMEJA KYRKA ligger öst - västligt placerad mitt på en högt belägen, rektangulär, äldre kyrkogård. Kyrkogården utvidgades 1952 mot söder. Mellan den äldre och yngre delen finns en terrassering med en äldre stenmur i öst - västlig riktning. Mitt i muren är en öppning mellan två stenstolpar med lockhällar och stenklot. Kyrkogården inramas på alla sidor av en mycket jämn, kallmurad stenmur av huggna block. Innanför muren är en trädrad med bland annat lönnar. Huvudingången i form av en nyare, dubbel smidesgrind, vetter mot landsvägen i öster. Spjälgrinden har dekor i form av spjälor och svängt överstycke. Den är placerad mellan f...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande