Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skara kn, SKRELUNDA 7:1 BJÄRKLUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bjärklunda kyrkogård, negnr 04-212-15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÄRKLUNDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKRELUNDA 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

BJÄRKLUNDA KYRKA ligger öst - västligt placerad i västra delen av en stor kyrkogård. Kyrkogården sluttar mot öster och mot norr. Den är bredast i norr och smalnar i söder betydligt av på båda sidor. I nordöst ligger en äldre ekonomibyggnad. Kyrkogården omges på alla sidor av en jämn, kallmurad stenmur av natursten. I söder, sydöst och sydväst växer en hög granhäck innanför muren. Utmed norra, nordvästra och nordöstra muren är istället en trädrad med bl.a. almar. Norr om sakristian växer en hög måbärshäck i öst - västlig riktning.
Kyrkogårdens huvudingång vetter mot vägen och parkeringsplatsen i väster. Den utgörs av en nyare, dub...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande