Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mariestad kn, GAMLA STADEN 6:2 MARIESTADS DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Mariestads domkyrka, anl.bild, egnr 04-353-07.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARIESTADS DOMKYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mariestad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GAMLA STADEN 6:2

Beskrivning

Inventeringsår 2004

MARIESTADS DOMKYRKA - Kyrkan är placerad i västra delen av en liten, rektangulär kyrkogård. I kyrkogårdens sydvästra hörn står ett bårhus.
Från Kyrkogatan i väster når man kyrkogården via en trappa i muröppningen. Trappan har närmast gatan fem steg, en avsats ytterligare tre steg och en avsats. Trappan har handledare av järn vid båda sidor. Mellan kyrkogårdstrappan och kyrktrappan är marken belagd med gatsten. Ingången från Norra Skolan i norr utgörs av en muröppning. Från parkområdet mellan Nygatan i öster och den högt belägna kyrkogården leder en lång trappa med mittavsats och dubbla handledare av järn.
En ingång från Prästgårds...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande